Cursuscentrum de Zonnewijzer

Lezing Zin geven aan je Leven

Cursus Zin geven aan je Leven

Lezing Leven met het Jaar

Cursus Leven met het Jaar

Ik Ben-lezing

Ik Ben-cursus

Contact

Cursuscentrum de Zonnewijzer

De zon geeft ons licht en warmte, en maakt daardoor ons leven op aarde mogelijk. Cursuscentrum de Zonnewijzer wil wijzen op geestelijk licht en warmte, die ons ook wijzer kunnen maken.

Cursuscentrum de Zonnewijzer is in 2011 opgericht door drs. Sylvia Kwarten.

Zij is van huis uit (onderwijs)sociologe en heeft zich diepgaand bezig gehouden met psychologie en theologie. Van jongs af aan is zij gefascineerd door de verhouding tussen “ik” en “wij”. De rode draad in haar leven en werk is dan ook de wens, om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van mens en organisatie.

Haar belangrijkste inspiratiebronnen liggen in de Christengemeenschap, de antroposofie en de natuur.


Lezing Zin geven aan je Leven

1 lezing over de 4 pijlers van zingeving.

Onze samenleving zit in een zingevings-crisis. Grote groepen mensen vallen buiten de boot, hebben het gevoel dat ze er niet bij horen, en hebben er daarom geen zin meer in. Daarnaast weten steeds meer mensen die nog wèl binnen de boot vallen, òòk niet meer waarvoor ze het eigenlijk allemaal doen.

De lezing Zin geven aan je Leven behandelt de 4 pijlers die ons leven zin geven: erbij horen, een doel hebben, verhalen vertellen en transcendentie. De lezing geeft antwoord op de volgende vragen:

De lezing duurt 2 uur.

Het eerste deel van de lezing is een inhoudelijke inleiding over de pijlers van zingeving. Vervolgens is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Het tweede deel van de lezing gaan we met elkaar in gesprek.

Datum, tijd en plaats: in overleg. Als je interesse hebt, meld je dan aan.

Kosten: 10 euro. Voor een krappe beurs 7,50 euro; voor een ruime beurs 12,50 euro.

Aanmelden: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Cursus Zin geven aan je Leven

7 bijeenkomsten over de pijlers van zingeving.

In de cursus Zin geven aan je Leven houden we ons bezig met wat de pijlers van zingeving inhouden; met wat deze pijlers kunnen zeggen over de zingeving in ons eigen leven; en met hoe de pijlers van zingeving ons kunnen helpen om onze eigen levensloop méér zin te geven.

De bijeenkomsten duren 2 uur.

Het eerste deel van de bijeenkomst is een inhoudelijke inleiding over één van de pijlers van zingeving. Vervolgens is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Het tweede deel van de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek en passen we de pijler van zingeving toe in ons dagelijkse leven.

Data, tijd en plaats: in overleg. Als je interesse hebt, meld je dan aan.

Aantal deelnemers: we werken in kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten: 140 euro voor de hele cursus. Voor een krappe beurs 100 euro; voor een ruime beurs 180 euro.

Aanmelden: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Lezing Leven met het Jaar

1 lezing over de 4 seizoenen en de jaarfeesten.

De jaarfeesten zijn in wezen natuurfeesten. Ze weerspiegelen het verloop van lente, zomer, herfst en winter, en van de daarmee samenhangende processen van groeien, bloeien, vrucht dragen en afsterven. Daardoor kunnen ze ons kracht geven voor onze eigen levensprocessen.

Daarnaast zijn de jaarfeesten ook algemeen-menselijke feesten, die al in voorchristelijke tijden op allerlei manieren gevierd werden. Dat komt doordat ze met elkaar een afspiegeling vormen van de hele levensloop van de mens, en veel levenswijsheid bevatten.

Tenslotte kennen we de jaarfeesten als christelijke feesten. Daarbij gaan de jaarfeesten van de Kersttijd over de geboorte, de jaarfeesten van de Paastijd over het sterven, en de jaarfeesten van de Johannestijd over het leven. Daardoor bevatten ze een kracht die ons door het jaar heen kan dragen.

De lezing Leven met het Jaar geeft antwoord op de volgende vragen:

De lezing duurt 2 uur. Het eerste deel van de lezing is een inhoudelijke inleiding over de 4 seizoenen en de jaarfeesten. Vervolgens is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Het tweede deel van de lezing gaan we met elkaar in gesprek.

Datum, tijd en plaats: in overleg. Als je interesse hebt, meld je dan aan.

Kosten: 10 euro. Voor een krappe beurs 7,50 euro; voor een ruime beurs 12,50 euro.

Aanmelden: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Cursus Leven met het Jaar

4 bijeenkomsten over de seizoenen en de jaarfeesten.

In de cursus Leven met het Jaar houden we ons bezig met de samenhang van de seizoenen en de levensprocessen in de natuur; met het verband tussen de jaarfeesten en onze eigen levensloop; en met de kracht die de seizoenen en de jaarfeesten ons kunnen geven voor ons eigen leven.

De bijeenkomsten duren 2 uur. Het eerste deel van de bijeenkomst is een inhoudelijke inleiding over het seizoen en de daarmee verbonden jaarfeesten. Vervolgens is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Het tweede deel van de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek en zoeken we in het seizoen en de jaarfeesten de kracht die ons door het jaar heen kan dragen.

Data, tijd en plaats: in overleg. Als je interesse hebt, meld je dan aan.

Aantal deelnemers: we werken in kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten: 80 euro voor de hele cursus. Voor een krappe beurs 60 euro; voor een ruime beurs 100 euro.

Aanmelden: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Ik Ben-lezing

1 lezing over de 7 Ik Ben-woorden in het Johannes-evangelie.

Het lijkt alsof het Ik in onze samenleving steeds belangrijker wordt, en alsof de samenleving zelf daardoor steeds meer uiteenvalt in losse individuen. Maar als we verder kijken, zien we dat het hierbij alleen maar gaat om het lagere Ik, dat verbonden is met onze lichamelijke werkelijkheid.

Christus laat ons zien dat er ook een hoger Ik bestaat, dat verbonden is met de geestelijke werkelijkheid. Dit Ik wil juist afzonderlijke mensen met elkaar verenigen en gemeenschap vormen.

In de Ik Ben-lezing worden de 7 Ik Ben-woorden van Christus behandeld, waarmee hij aan ons wil laten zien wie hij wezenlijk is. De lezing geeft antwoord op de volgende vragen:

De lezing duurt 2 uur. Het eerste deel van de lezing is een inhoudelijke inleiding over de 7 Ik Ben-woorden. Vervolgens is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Het tweede deel van de lezing gaan we met elkaar in gesprek.

Datum, tijd en plaats: in overleg. Als je interesse hebt, meld je dan aan.

Kosten: 10 euro. Voor een krappe beurs 7,50 euro; voor een ruime beurs 12,50 euro.

Aanmelden: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Ik Ben-cursus

7 bijeenkomsten over de Ik Ben-woorden in het Johannes-evangelie.

In de Ik Ben-cursus houden we ons bezig met wat de Ik Ben-woorden zeggen over Christus; met wat de Ik Ben-woorden over onszelf kunnen zeggen; en met hoe de Ik Ben-woorden van Christus ons kunnen helpen bij onze eigen Ik-ontwikkeling.

De bijeenkomsten duren 2 uur. Het eerste deel van de bijeenkomst is een inhoudelijke inleiding over een Ik Ben-woord. Vervolgens is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers. Het tweede deel van de bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek en vertalen we het Ik Ben-woord naar ons eigen dagelijkse leven.

Data, tijd en plaats: in overleg. Als je interesse hebt, meld je dan aan.

Aantal deelnemers: we werken in kleine groepen van minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Kosten: 140 euro voor de hele cursus. Voor een krappe beurs 100 euro; voor een ruime beurs 180 euro.

Aanmelden: of 06-14026786 (Sylvia Kwarten)


Contact

Drs. Sylvia Kwarten
Karel de Grotelaan 242
5653 HD Eindhoven
06 1402 6786

www.cursuscentrumdezonnewijzer.nl

Wilfried Nauta Webdesign · AntroVista - gids in antroposofisch Nederland en België · 114